Bộ hẹn giờ - Cửa hàng Tưới Cây Tự Động Vina Vườn

Bô hẹn giờ là thiết bị quyết định hệ thống tưới tự động sẽ vận hành như thế nào. Mỗi một quốc gia sẽ sản xuất bộ hẹn giờ có đặc trưng riêng, công nghệ từ Israel tập trung vào sự tiết kiệm và đa chức năng còn Mỹ thì chú trọng vào mẫu mã và sự tiện dụng.

Các chức năng cơ bản của bộ hẹn giờ:

  • Cài đặt thời gian thực theo ngày giờ hiện tại để bộ hẹn giờ có mốc thời gian vận hành thực tế.
  • Cài đặt thời lượng tưới cho mỗi lần hoạt động, tối thiểu là một phút.
  • Cài đặt chế độ tưới cho bộ hẹn giờ: hoạt động theo ngày trong tuần hay hoạt động theo chu kì lặp lại.
  • Cài đặt số lần tưới trong một ngày (chức năng này chỉ có thể thực hiện khi sử dụng chế độ tưới theo ngày trong tuần), tối đa là bốn lần một ngày.

Bên cạnh đó Bộ hẹn giờ còn có các chức năng mở rộng như kết nối Bluetooth/ Wifi, kết nối cảm biến mưa, điều chỉnh thời gian tưới cho toàn bộ hệ thống tưới, cài đặt ba chương trình tưới độc lập, v.v…