• Xuất xứ: Hàng chính hãng K-Rain (Mỹ)
  • Lưu lượng nước: 170 – 870 lít/giờ; Góc phun: 40 – 360 độ
  • Bán kính tưới: 5.5 – 10.1m; Áp suất nước: 2.1 – 3.4 bar
  • Kết nối với ren ngoài 21mm / Ống LDPE – PVC – HDPE
  • Chiều cao béc tưới: 15.2cm
  • Độ nhô cao khỏi mặt đất: 10.2cm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp