• Xuất xứ: Hàng chính hãng Antelco (Úc)
  • Áp suất nước: 1.5 bar – Bán kính tưới: 7.5m
  • Lưu lượng nước: 500 lít/giờ – Góc phun: 360 độ
  • Kết nối với ống PVC 21mm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp