• Xuất xứ: Hàng chính hãng Naandanjain (Ấn Độ)
  • Áp suất nước: 1.5 bar – Bán kính tưới: 9.5m
  • Lưu lượng nước: 320 lít/giờ – Góc phun: 360 độ
  • Kết nối với ren trong 21mm / Ống PVC
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp