• Xuất xứ: Hàng chính hãng Netafim (Israel)
  • Áp suất nước: 3.0 bar – Bán kính tưới: 0 – 2m
  • Lưu lượng nước: 11 lít/giờ – Góc phun: 2 x 90 độ
  • Kết nối với ống LDPE
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp