• Xuất xứ: Hàng chính hãng Naandanjain (Ấn Độ)
  • Áp suất nước: 2.0 bar – Bán kính tưới: 0.6m
  • Lưu lượng nước: 30 lít/giờ – Góc phun: 360 độ
  • Kết nối với ống LDPE
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp