• Xuất xứ: Hàng chính hãng Antelco (Úc)
  • Kiểu liên kết: Khớp
  • Liên kết với ống LDPE 16mm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp