• Xuất xứ: Hàng chính hãng Orbit (Mỹ)
  • Điện áp đầu vào: N/A
  • Lưu lượng nước: 1200 lít/giờ
  • Áp suất nước: 0.7 – 7 bar
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 27mm / ren ngài 27mm
  • Thời lượng tưới: 1 – 120 phút