• Xuất xứ: Hàng chính hãng Galcon (Israel)
  • Điện áp đầu vào: Pin 9V
  • Số lượng ngõ ra: 1; Thời lượng tưới: 1 – 7200 phút
  • Tần suất tưới: 3 – 168 giờ, 1 – 4 lần/ngày
  • Lưu lượng nước: 3000 lít/giờ
  • Áp suất nước: 0.7 – 7 bar
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 27mm