• Xuất xứ: Hàng chính hãng Galcon (Israel)
  • Điện áp đầu vào: Pin 9V
  • Lưu lượng nước: 1200 lít/giờ – Áp suất nước: 0.7 – 7 bar
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 27mm / Ren ngoài 27mm
  • Thời lượng tưới: 1 – 7200 phút
  • Tần suất tưới: 3 – 168 giờ, 1 – 4 lần/ngày