• Xuất xứ: Hàng chính hãng Orbit (Mỹ)
  • Điện áp đầu vào: Pin 1.5V x 2
  • Số lượng ngõ ra: 1; Áp suất nước: 0.7 – 7 bar
  • Lưu lượng nước: 1200 lít/giờ
  • Thời lượng tưới: 1 – 7200 phút
  • Tần suất tưới: 6h, 12h, 1-7 ngày/lần
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 27mm / ren ngoài 27mm