• Xuất xứ: Hàng chính hãng Claber (Ý)
  • Áp suất nước: 0 bar – Bán kính tưới: N/A
  • Lưu lượng nước: 0.1 lít/ngày hoặc 0.17 lít/ngày
  • Kết nối với ren ngoài 27mm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp
  • Liên kết: chai nước 500ml, 1.5l…