• Xuất xứ: Hàng chính hãng Rainbird (Mỹ)
  • Kiểu liên kết: Gài
  • Liên kết với phụ kiện 16mm
  • Lực hỗ trợ: Cơ học
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp