• Xuất xứ: Hàng chính hãng Panasonic (Indonesia)
  • Lưu lượng nước: 2100 lít/giờ
  • Áp suất nước: 18m
  • Công suất: 125W
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 34mm
  • Chất liệu: Kim loại