• Xuất xứ: Hàng chính hãng Rain Bird (Mỹ)
  • Lưu lượng nước: 152 – 866 lít/giờ
  • Bán kính tưới: 3.3 – 4.5m
  • Áp suất nước: 1.0 – 2.1 bar
  • Góc phun: 0 – 360 độ
  • Kết nối với thân béc tưới pop-up
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp