• Xuất xứ: Hàng chính hãng Metzerplas (Israel)
  • Kiểu liên kết: Khớp
  • Liên kết với ống LDPE 16mm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp