• Xuất xứ: Hàng chính hãng (Việt Nam)
  • Kiểu liên kết: Ren trong
  • Liên kết với ống PVC – PPR – HDPE
  • Chất liệu: Inox 304