• Xuất xứ: Hàng chính hãng Naandanjain (Ấn Độ)
  • Áp suất nước: 1.0 bar – Bán kính tưới: N/A
  • Lưu lượng nước: 4 lít/giờ – Góc phun: N/A
  • Kết nối với ống LDPE
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp