• Xuất xứ: Hàng chính hãng Antelco (Úc)
  • Áp suất nước: 1.5 bar – Bán kính tưới: N/A
  • Lưu lượng nước: 2 lít/giờ – Góc phun: N/A
  • Kết nối với khớp 4mm / Ống LDPE
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp