• Xuất xứ: Hàng chính hãng Naandanjain (Ấn Độ)
  • Áp suất nước: 2.1 bar – Bán kính tưới: 0 – 13m
  • Lưu lượng nước: 0 – 950 lít/giờ – Góc phun: 360 độ
  • Kết nối với ren ngoài 27mm / Ống PVC
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp