• Xuất xứ: Hàng chính hãng HydroRain (Mỹ)
  • Lưu lượng nước: 70 – 2246 lít/giờ; Góc phun: 40 – 360 độ
  • Bán kính tưới: 7.2 – 15.6m; Áp suất nước: 2.1 – 4.8 bar
  • Kết nối với ren ngoài 27mm / Ống LDPE – PVC – HDPE
  • Chiều cao béc tưới: 19.1cm
  • Độ nhô cao khỏi mặt đất: 10.2cm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp