• Xuất xứ: Hàng chính hãng Tavlit (Israel)
  • Lõi: Đĩa – Kiểu liên kết: Ren ngoài
  • Lưu lượng: 5000 lít/giờ
  • Áp suất nước: 10 bar
  • Kết nối với ống PVC – PPR – HDPE
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp