• Xuất xứ: Hàng chính hãng Antelco (Úc)
  • Lõi: Màng – Kiểu liên kết: Khớp
  • Lưu lượng: 1000 lít/giờ
  • Áp suất nước: 3 bar
  • Kết nối với ống LDPE 16mm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp