• Xuất xứ: Hàng chính hãng Rain Bird (Mỹ)
  • Lưu lượng nước: 300 – 390 lít/giờ
  • Bán kính tưới: 2.1 – 4.5m
  • Áp suất nước: 1.0 – 2.1 bar
  • Góc phun: 2 x 30 độ
  • Kết nối với thân béc tưới pop-up
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp