• Xuất xứ: Hàng chính hãng Wilo (Đức)
  • Lưu lượng nước: 2100 lít/giờ
  • Áp suất nước: 31m
  • Công suất: 800W
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 34mm
  • Chất liệu: Kim loại