• Xuất xứ: Hàng chính hãng Đài Loan
  • Lưu lượng nước: 9900 lít/giờ
  • Áp suất nước: 43m
  • Công suất: 2HP
  • Liên kết đầu vào / đầu ra: Ren trong 49mm
  • Chất liệu: Kim loại