• Xuất xứ: Hàng chính hãng Rain Bird (Mỹ)
  • Kết nối với miệng phun béc tưới pop-up
  • Chiều cao béc tưới: 45cm
  • Độ nhô cao khỏi mặt đất: 30cm
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp